Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie


02.04.12 Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przedstawia w załączeniu ulotkę informacyjną przybliżającą posiadaczom zwierząt gospodarskich ich prawa i obowiązki w zakresie leczenia zwierząt oraz posiadania dokumentacji...

05.03.12 Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuje o obowiązku przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na...

28.02.12 Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie, informuje, iż zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 Nr 213 poz.1342 z późn. zm.)...

21.02.12 Aujeszky – Konsekwencje i korzyści utworzenia regionów wolnych

„Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie przedstawia w załączeniu informację na temat korzyści i konsekwencji utworzenia regionów wolnych od Choroby Aujeszkyego na terenie powiatu chrzanowskiego."

14.02.12 Rejestracja pasiek

Osoby zamierzające prowadzić pasieki pszczele na terenie powiatu chrzanowskiego mają obowiązek zgłoszenia w/w działalności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chrzanowie.

Wyświetla nowości od 26 do 30 ze wszystkich 30

< Poprzednia

1

2

3

4

5

6


Copyright © 2008 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie - Wszelkie prawa zastrzeżone